VEX350T Styrpanel

VEX350T FTX Aggregat

310705
0 st

Aggregatdata

Min. luftflöde 110 l/s

Max. luftflöde 1 080 l/s

Upptagen effekt 2,70 kW

Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz

Max. fasström 13,5 A *

Vikt

Driftklart aggregat 530 kg

För intransport 245 kg**

 

Data för motor och motorstyrning (MC)

Motortyp EC-motor

Motorklass enligt IEC TS 60034-30-2 IE4 (Super Premium Efficiency)

Spänningsingång 1 x 230 V

Överströmsskydd Inbyggt

Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)

Styrsignal

Med integrerad automatik:

Modbus För annan automatik: 0–10 V DC

*(strömförbrukningen är inte sinusformad)

** (exkl. luckor, värmeväxlare och fläktenheter)

 

INFORMATIONSKRAV ERP

Fläktdata Max. total verkningsgrad (A–D) 67,5 %

ECO mätuppställning (A–D) A

Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)

ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 76,7N

Motordata (optimal driftspunkt)

EC-motor VSD Integrated

Upptagen effekt 1,34 kW

Luftflöde 1 057 l/s

Totaltryck 777 Pa

Varvtal vid optimal driftspunkt 2 400 RPM

Förutsättningar:

– Densitet = 1,2 kg/m3

– Tryckförhållande < 1,11

– övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

310705
0 st

Datablad

ARG
AGG

Särskilda referenser