Climate Recovery vill etablera en teknik för ventilation som är hållbar för miljön och gynnsammare för installatören och slutanvändaren