En välmående miljö är en av VILPEs utgångspunkter. Företagets produkter tillverkas av kemiskt neutral och återanvändbar polypropen. VILPEs miljöledningssystem har bedömts och företaget har erhållit SGS ISO 14001:2015-certifikatet. 

40 ÅR AV YRKESKUNSKAP INOM BYGGBRASCHEN

VILPE Oy, som ursprungligen hette SK Tuote, fick sin början 1975 då företagets grundare uppfann en unik infästning för fästning av mineralullplattor i flacka tak. Företagets namn kommer från denna ”svampinfästning” (sienikiinnike på finska). Redan från första början var tanken hos SK Tuote att utveckla och tillverka taktillbehör för den moderna byggnadsindustrin. Grunden för företagets verksamhet under fyra årtionden har varit en kundorienterad och innovativ produktutveckling. Resultatet är ett brett utbud av högkvalitativa produkter för olika behov inom byggnadsindustrin och takkonstruktioner, bland annat över 30 patenterade lösningar.

1970-talet. Då SK Tuote startade sin verksamhet på 1970-talet var plast det nya materialet i byggnadsindustrin och stötte på mycket misstänksamhet. Trots detta startade SK Tuote, som första företag i Norden, produktionen av plastinfästningar. Produktionen sköttes i början av underleverantörer. Företaget sysselsatte i början av sin verksamhet mindre än tio personer.

 

1980-talet. 1990 började SK Tuote tillverka infästningar för egnahemshus. Samtidigt kom företagets exportverksamhet igång. Verksamheten förändrades märkbart 1983 då företaget grundade ett företag för tillverkning av egna produkter. Tillverkningen av genomföringar för branta tak började 1984 och i mitten av 1980-talet började tillverkningen av ventilationsrör. För marknadsföring av produktsortimentet lanserades 1988 produktnamnet VILPE. VILPE är en förkortning av de finskspråkiga namnen på produktfamiljen. Nu började produktionen av de nya genomföringsplattorna.  I slutet av 1980-talet innefattade produktsortimentet produkter för både flacka och branta tak.

 

1990-talet. 1990 började SK Tuote tillverka takfläktar och var den första producenten som lanserade på den europeiska marknaden en takfläkt helt i plast. 90-talet präglades allmänt av svåra ekonomiska tider och som följd av detta en kraftig nedgång av byggandet. En vändpunkt kom 1995 då byggandet tilltog och SK Tuote började växa. Vid slutet av decenniet var personalstyrkan ca 40 personer.

 

2000-talet. Under 2000-talet utvecklade SK Tuote fördomsfritt helt nya lösningar inom byggandet, bland annat takluckor, renoveringssatser samt genomföringar för rör till solfångare och runda skorstenar. Företaget satsade starkt på exporten till Ryssland och öppnade ett försäljningskontor i Moskva 2004 samt grundade ett självständigt bolag, SK Tuote Rus i St. Petersburg 2009.

 

2010-talet. SK Tuote står stadigt på sina grundpelare tack vare en innovativ produktutveckling, egen produktion, hög kvalitet, yrkeskunnig personal samt goda samarbetspartners. Trenderna inom byggnadsindustrin och blicken riktad mot internationalisering är både en utmaning och en möjlighet. Företaget lanserade 2013 som först i Europa en energieffektiv ECo-fläkt tillverkad av plast.  Sk Tuote är klar marknadsledare i Finland då det gäller genomföringar och små fläktar. Företaget har dotterbolag förutom i Ryssland även i Polen, Ukraina, Sverige och Baltikum. SK Tuote Rus i Ryssland har försäljningskontor i St Petersburg, Moskva, Jekaterinburg och Krasnodar. Personalstyrkan är ca 115 personer.

 

2015. Vilpe Sverige AB grundas sommaren 2015 för att bättre betjäna den skandinaviska markaden.

 

Framtiden. VILPE är ett modernt och dynamiskt finskt företag inom byggnadsindustrin. Vad är då vår hemlighet till framgång? – Vi tar emot utmaningar från byggnadsindustrin lika entusiastiskt som vi gjorde 1975 och vi kan knappt vänta med att ta emot morgondagens möjligheter. Vi fortsätter och förstärker vår 40-åriga framgångsrika verksamhet på vårt beprövade sätt, med öppna sinnen. 

EN NY ERA FÖR PRESTANDAN

VILPE® frånluftshuvar och takfläktar har varit kända som pionjärer på marknaden redan sedan 1980-talet. Man kan till och med säga att VILPE® produkterna under årtiondena blivit en anmärkningsvärd del av det finska landskapet. VILPE Oy förhåller sig seriöst till sin position som en av branschens trendsättare och ser det som sin plikt att alltid skapa bättre inomhusluft, energieffektivitet och förlängd livslängd på konstruktioner för alla utrymmen. Nu är det dags för följande språng. Det är dags att uppdatera ventilationsterminalerna till 2000-talet!

RESULTATET AV INTENSIVT UTVECKLINGSARBETE

FLOW-produkternas unika prestanda är resultatet av tre års intensivt utvecklingsarbete. I modelleringen användes bl.a. VTTs Linux-superdatorkluster. Under tre års tid skapades 30 olika 3D-designversioner och av dessa fortsatte 13 som prototyper till VILPEs 3D-printning och testning. Som resultat av ”evolutionen” blev bara den bästa kvar.

TILL OCH MED 40% LÄGRE TRYCKFÖRLUST

FLOW seriens hattar har även en ca. 30% lägre tryckförlust än de traditionella VILPE®-produkterna, tack vare detta fås en inbesparing i både ventilationens energianvändning och boendekostnaderna.

FÖRSTAKLASSIG VATTENSEPARATION

Tack vare intensiv luftflödestestning och den slutliga designen har FLOW produkterna en unikt bra vattenseparation och rakt uppåtriktad luftströmning. Detta säkerställer ännu bättre än tidigare att fukten stannar ute och den smutsiga luften avlägsnas rakt upp mot himlen och partiklarna smutsar inte ner taket eller fasaden.

UPP TILL 12 % ÅRLIG ENERGIBESPARING

FLOW-produkter kombinerat med VILPE® Intake minskar ventilationsaggregatets elförbrukning med upp till 12% jämfört med andra befintliga produkter på marknaden. Lägre elförbrukning känns i plånboken varje år och hjälper till att rädda naturen.*

 

FÖRNYAT, MODERNT UTSEENDE

VILPE® FLOW–produktseriens moderna formspråk har skapats i samarbete med industriella designers. Den raka designen kommer att täcka hela sortimentet av såväl takfläktar som också ventilations- och frånluftshuvarna.