Lim, tät- och fogmassor såsom brandfog, brandtätning, tätningsmassa, trälim, cementlim, m.m