Kemtekniska varor såsom Hygienartiklar, fogmassa, tätningsmassa, brandfog, m.m