Ventilation för ren och frisk luft. Ventilationssystemet kan utformas på olika sätt självdrag eller mekaniskt, men oavsett vad man väljer, ska frisk luft tillföras kontrollerat via friskluftskanaler – och inte genom otätheter. En balanserad ventilation gör också att värmeåtervinning av ventilationsluften blir enklare och effektivare.