FALCON Ca 1-160 KONSPRIDARE

Cirkulärt tilluftsdon för placering i tak. Klarar extremt stora luftflöden till låga ljudnivåer. Lämpligt för konstant eller variabelt flöde. Lufttillförsel kan ske med under- eller övertemperatur, samt med horisontell eller vertikal spridningsriktning. Passar både för komfort- och industrilokaler.

304221
9 st
B010210

FALCON Ca 1-160 KONSPRIDARE

Cirkulärt tilluftsdon för placering i tak. Klarar extremt stora luftflöden till låga ljudnivåer. Lämpligt för konstant eller variabelt flöde. Lufttillförsel kan ske med under- eller övertemperatur, samt med horisontell eller vertikal spridningsriktning. Passar både för komfort- och industrilokaler.

  • Klarar stora Tilluftsflöden
  • Horisontell eller vertikal spridningsbild
  • Möjlighet till motoromställning av spridningsbilden
  • Lämpligt för luftvärme
  • Kan användas med anslutningslåda ALS
  • Rensbar
  • Standard vit RAL 9003
304221
9 st
B010210

Datablad

Anslutning mm:
160
Färg:
Vit
ARG
SAK

Särskilda referenser