Testo 417 Luftflödesmätare

Vinghjulsanemometern testo 417

monteras enkelt i stosänden med hjälp av en snabbkoppling. Lämpliga för frånluftsmätningar och även för tilluftsmätningar i ventilationssystem där stosarna inte förorsakar alltför stort tryckfall.

304082
0 st
INLEV

Vinghjulsanemometern testo 417

monteras enkelt i stosänden med hjälp av en snabbkoppling. Lämpliga för frånluftsmätningar och även för tilluftsmätningar i ventilationssystem där stosarna inte förorsakar alltför stort tryckfall.

304082
0 st
INLEV

Datablad

ARG
MASKINER

Särskilda referenser