Flexi-G Grundfilter 443x95mm

Flexi-G Grundfilter 443x95mm

313835
5 st

Flexi-G Grundfilter 443x95mm

Så byter du Easy-Vent ROT Flexi-G Grundfilter:

Börja med att öppna filterluckan på översidan genom att ta tag i kanterna på luckans kortsidor och dra den rakt mot dig. Det kan vara lite trögt, men det håller!

Lyft upp det gamla filtret genom öppningen

För ner det nya filtret i öppningen.

Filtrets etikett ska vara vänd uppåt och in mot rummet.

Se till att filtret lutar mot dig och elementet.

Tryck fast filterluckan så att filtret och luckan låses fast

313835
5 st

Datablad

ARG
FILTER

Särskilda referenser