EvoAir 380002 Filter ePM1 55%

EvoAir 380002 Filter

310250
0 st

EvoAir 380002 Filter ePM1 55%

Förpackningen innehåller 1 st filter, (tillluft eller frånluft), (behövs 2st till ett agrregat).

Detta finfilter passar Acetec FTX ventilationsaggregat:

Acetec A250S

Acetec A400S

Acetec A230T

Acetec A390T

310250
0 st

Datablad

ARG
FILTER

Särskilda referenser