CD Kontrollpanel 4

• Användarvänlig kontrollpanel för val av luftflöde samt tilluftstemperatur
• Symbolder och text på LCD-displayen indikerar de valda inställningarna
• Anslutning via modularkontakt eller kopplingsplint
• Aggregatet kan användas från flera olika kontrollpaneler
• Kontroll av till- och frånluft för varje steg
• Timer funktion
• Alarm indikerar ett möjligt fel och när det är dags för filterbyte
• Driftsättningsguide

305333
0 st

CD Kontrollpanel 4

• Användarvänlig kontrollpanel för val av luftflöde samt tilluftstemperatur
• Symbolder och text på LCD-displayen indikerar de valda inställningarna
• Anslutning via modularkontakt eller kopplingsplint
• Aggregatet kan användas från flera olika kontrollpaneler
• Kontroll av till- och frånluft för varje steg
• Timer funktion
• Alarm indikerar ett möjligt fel och när det är dags för filterbyte
• Driftsättningsguide


Kontrollpanel för SAVE och VR aggregat.
SAVE VTR/VTC för vägginstallation levereras med en inbyggd kontrollpanel. Den separata kontrollpanelen, CD, används för att fjärrstyra SAVE VSR-aggregat.
Luftflöde och tilluftstemperatur bestäms från en eller flera kontrollpaneler. Symboler och text på displayen visar vald inställning, återvärme på, sommardrift och när det är dags för filterbyte. Luftfflöde för till- och frånluft för varje steg ställs in med kontrollpanelen. En inbyggd timerfunktion ändrar automatiskt från dag- och nattdrift (installationer i handelsbyggnader). Alarm ljuder vid möjliga fel och ger en säker samt energieffektiv användning.
Kontrollpanelen har även en lösenordsskyddad användarprofil för aktoriserade installatörer och servicepersonal.
Kontrollpanelen är ansluten till aggregatet med snabbkontakter (modularkontakter), alternativt via en 4-pols kopplingsplint som gör att kontakterna kan gå åt olika håll och olika kontrollpaneler.
OBS!
Dokumentation är inkluderat i instruktioner för gällande aggregat.

305333
0 st

Datablad

Typ av reservdel/tillbehör:
Elektronik
ARG
RD

Särskilda referenser