Basic 4 250mm

Backströmningsskyddet Basic är alltid redo att göra sitt jobb i skarpt läge om det skulle börja brinna och giftiga brandgaser hotar att spridas i ventilationen.
Säkerheten med Basic ligger också i att det är lätt att montera rätt med enkel injustering innan driftsättning, vilket också sänker kostnaderna för montage.

309894
0 st

Backströmningsskyddet Basic är alltid redo att göra sitt jobb i skarpt läge om det skulle börja brinna och giftiga brandgaser hotar att spridas i ventilationen. Men fördelarna med den enkla och pålitliga konstruktionen drar du nytta av långt innan. Säkerheten med Basic ligger också i att det är lätt att montera rätt med enkel injustering innan driftsättning, vilket också sänker kostnaderna för montage. Enkelhet och minimala driftskostnader är en trygghet både på lång och kort sikt. Då är det också lätt att lova 25 års garanti.

Basic är alltid redo att göra sitt jobb.
När giftiga brandgaser hotar att spridas
i ventilationen är Basic alltid på bettet
för att hindra det. Men fördelarna med
den enkla och pålitliga konstruktionen
drar du nytta av långt innan. Säkerheten
med Basic ligger också i att det är lätt att
montera rätt. Med minimala drift- och
underhållskostnader sparas mycket
pengar på lång sikt utan att brand skyddet försämras.

Basic blev en helt ny standard
Det geniala och enkla är alltid det svåra
att komma på. Därför är Basic patenterat
och skapade omgående en helt ny stan dard på marknaden när den lanserades
2005. Basic finns numera installerat i en
mängd olika nybyggnationer och renove ringsobjekt, främst flerbostadshus, äldre boenden och hotell. Basic är helt själv verkande och är inte elektroniskt kopplat
till någon central övervakningsanläggning.
Därför är Basic en viktig säkerhetskompo nent i ett heltäckande brandskydd. Både
ihop med Hagabs och andra leverantörers
produkter.

Sekundsnabbt skydd
Basic består av ett galvaniserat plåthölje
med en invändig öppen kona av kevlartyg.
I normalfallet passerar tilluften genom
den öppna konan. Skyddsfunktionen
aktiveras av brandtrycket i det brinnande
rummet. Konan vecklar då ihop sig och
tätar blixtsnabbt mot ett invändigt galler.
Detta sker när trycket i brandrummet blir
så högt att luften i tilluftskanalen vänder.
Basic har genomgått långtidstest med
mer än 10 000 stängningscykler med
bibehållen funktion.

309894
0 st

Datablad

Diameter mm:
250
Anslutning mm:
250
ARG
SAK

Särskilda referenser