FIDi 250 Brandbackspjäll med injusteringsfunktion

FIDi 250 Brandbackspjäll med injusteringsfunktion
306360
0 st

FIDi 250 Brandbackspjäll med injusteringsfunktion

BACKSPJÄLL FÖR BRANDGAS FIDI

FIDi är ett självverkande backspjäll avsett att förhindra brandgasspridning via tilluftssystemet i ventilationsanläggningen.

Backspjället har också ett inbyggt injusteringsspjäll med mätning som sparar utrymme.

SNABBFAKTA

Storlek Ø 100 till 250 mm

Injusteringsfunktion

Finns med i MagiCAD

Backspjället skall användas i kombination med fläkt i drift lösning, rökavluftning via frånluft eller liknande och kräver för att upprätthålla sin funktion att tilluftsfläkt är i drift under brandfallet.

De brandtekniska funktionerna fungerar för alla de dimensionerande brandscenarion som kan förväntas uppstå med traditionellt använda brandutvecklingshastigheter.

Projektering och brandteknisk analys ska göras av brandsakkunnig.

FIDi FUNKTION

FIDi har en enkelt utdragbar insats med ett membran som stänger mycket snabbt vid övertryck i rummet. Utformningen av FIDi gör att backspjället får låg bygghöjd men också att insatsen är enkel att plocka ur. Demontering av insatsen möjliggör även åtkomlighet för inspektion och rengöring i kanalens båda riktningar.

306360
0 st

Datablad

ARG
VENT

Särskilda referenser