INTACT 500 EI60 Dectus snabbkontakt

INTACT-D
Brand-/brandgasspjäll med Dectus snabbkontakt, kabellängd 5 m.

Produktnamnet säger tydligt något om kraven, spjället förblir "intakt" i minst 60 minuter om elden kommer lös. INTACT-D med 24V och Dectus snabbkontakt är ett brandspjäll som effektivt stänger luftflödet och håller tätt mellan brandceller.

 

310283
0 st

INTACT 100 EI60 Dectus snabbkontakt

INTACT-D
Brand-/brandgasspjäll med Dectus snabbkontakt, kabellängd 5 m.

Produktnamnet säger tydligt något om kraven, spjället förblir "intakt" i minst 60 minuter om elden kommer lös. INTACT-D med 24V och Dectus snabbkontakt är ett brandspjäll som effektivt stänger luftflödet och håller tätt mellan brandceller.

INTACT är ett brand-/brandgasspjäll som effektivt stänger luftflödet och håller tätt, mellan brandceller. Spjället skyddar mot spridning av brand och brandgas, och är godkänt för montering mot byggnadsdel eller frånskilt brandklassad vägg. Kanal och spjäll isoleras enligt godkänd metod med hjälp av isolerleverantörens anvisningar, se montageanvisning för korrekt montage. Spjällbladets tjocklek ger lågt tryckfall och med reglerande ställdon medger INTACT god reglering av luftflödet. Spjället levereras med fabriksmonterat säkerhetsställdon med termisk sensor.

Spjället levereras med fabriksmonterat säkerhetsställdon (INTACT). Ställdonet har fjäderåtergång och stänger spjället vid strömbortfall. Den termiska sensorn bryter strömmen när temperaturen i ventilationskanalen överstiger 72 °C

Spjällets brandtekniska klass EI 60 (ve i o)S, EI 60 (ho i o)S.
Se EG intyg 0402-CPR-SC1119-11. Provad och godkänd enligt harmoniserad produktstandard EN 15650:2010, vilket innebär att produkten är CE-märkt. Dessutom förhöjd säkerhet och kvalitet genom P-märkning av RISE Certifiering.

310283
0 st

Datablad

Anslutning typ:
Cirkulär
Anslutning mm:
500
Egenskap:
Brandgas
Produktdetalj:
Spjäll
ARG
SAK

Särskilda referenser