Kontrollenhet RCDU2

Kontrollenhet RCDU

310168
0 st

Kontrollenhet RCDU2

• Upp till 2st spjäll och 2st rökdetektorer

• Indikering av varje enskilt spjäll

• Möjlighet till externt inkommande larm

• Växlande reläkontakter för summalarm samt för nedsmutsad detektor

• Inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon

Funktionsbeskrivning

RCDU2 är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollenhet med möjlighet till anslutning av upp till 2 spjäll och 2 detektorer.

RCDU2 kan fungera som en självständig kontrollenhet och utför automatiska funktionskontroller var 48:e timma

efter spänningssättning/återställning. Funktionskontroll kan också utföras via extern kontakt.

RCDU2 har elektroniska kretsar som automatiskt ansluter de utgångar som har inkopplade spjällställdon.

Detektoringången har elektronisk kortslutningssäkring.

Samtliga anslutna spjäll intar larmläge vid kortslutning eller avbrott i någon detektorslinga.

RCDU2 kan inta larmdriftläge via externt inkommande larm.

Larmfunktioner

Driftparametrar är enkla att ändra då de är inprogramerade i s.k EEPROM.

Kontrollenhet RCDU2 har utgångsrelä summalarm (A-larm) och servicelarm (B-larm)

Summalarm ges vid:

• Fel i detektorslinga

• Utlöst detektor

• Spjällfel

• Externt inkommande larm

• Spänningsbortfall

• Systemfel och kommunikationsfel

Servicelarm ges vid nedsmutsad detektor. Varje larmrelä har en växlande potentialfri kontakt, 24V AC, 3 A.

Driftindikeringar

10 lysdioder finns för presentation av kontrollenhetens drifttillstånd med bl.a. individuell indikering av alla spjäll, funktion enl. nedan:

DRIFT indikeras med grön lysdiod enligt följande:

- fast sken i normaldrift när RCDU2 fungerar självständigt och inte är nätverksansluten

- tänd 2 sek – släkt 0,5 sek i normaldrift när RCDU2 är nätverksansluten

- tänd 0,1 sek – släkt 0,1 sek vid nätverksfel

- släckt vid spänningsbortfall

FUNKTIONSTEST

- fast sken med gul lysdiod vid intern funktionstest.

- tänd 2 sek

- släckt 0,5 sek vid extern funktionskontroll

EXTERNT LARM

- fast sken med röd lysdiod vid aktiverad larm-ingång.

310168
0 st

Datablad

ARG
EL

Särskilda referenser