Badrumsfläkt EET125T Timer Vit

Badrumsfläkt, Ø125mm, med Timer, Vit

303794
6 st
C100204

Badrumsfläkt EET125T Timer Vit

Kullager B

Fläkten är utrustad med två extra kullager i elmotorn

Strömbrytaren och Ledningen WP

Fläkten, som är utrustad med en avdragbar strömbrytare och en sladd, skall anslutas till elnätets uttag. Fläkten
kopplas på och av genom att dra ner på sladden, som är belägen längst ned på fläkten.
Timer T
Fläkten slås på med elektrisk strömbrytare S1 (Teckning 4), eller efter att ljuset slås på (Teckning 5). Efter att
belysningen eller strömbrytaren stängs av, fortsätter fläkten att fungera under en viss period, som ställs in med
hjälp av en regulator (Teckning 6). Denna period kan vara från 1 till 30 minuter lång.
Observera! Fläktens effektbrytare S1 (teckning 4, teckning 5) får inte vara utrustade med en lysdiodindikator.

Fuktighetssensor HT

Fläkten är försedd med en regulator på fuktighetsnivå, med hjälp av vilken kan man ställa in fuktighetsnivå från
~60%RH till ~90%RH, och en regulator av fördröjningstiden, med hjälp av vilken kan man reglera fördröjningen
från 1 till 30 min. Fläkten slås automatiskt på vid den tidpunkten, när i rummet nås en viss nivå på fuktigheten,
eller den slås på med hjälp av en strömbrytare. Fläktkopplingsschema visas i teckningen 4-5. Fläkten stängs av
efter en förinställd tid. Regulatorer på fuktigheten “H” och fördröjningen “T” finns på styrenheten (Teckning 7).
För att ställa in den maximala vattennivån (~ 90% RH) i fuktregulator “H” behov vrids helt medurs.
Observera! Fläktens effektbrytare S1 (teckning 4, teckning 5) får inte vara utrustade med en lysdiodindikator.

Timer, Ledningen och Strömbrytaren TWP

Fläkten, som är utrustad med timerns, ledningens och strömbrytarens funktioner, slås på av en avdragbar
strömbrytare. Den stängs av genom att efter ett förinställt tidsintervall. För att justera timern se avsnitt
Timer T”.

Fuktighetssensorn, Timer, Ledningen och Strömbrytaren HTWP

Fläkten, som är utrustad med fuktighetssensorns, ledningens och strömbrytarens funktioner, slås på av en
avdragbar strömbrytare eller genom att fuktighet stiger i rummet. Den stängs av genom att efter ett förinställt
tidsintervall eller vid minskning av nivån av fuktighet i rummet. För att justera fuktighetssensorn se avsnitt
Fuktighetssensor HT”.

12V motor - 12

Fläkten är försedd med en 12V motor. En fläkt avsedd att installeras tillsammans med 12V strömförsörjning.

Observera! Fläktar med den elektroniska styrenheten måste justeras innan de blir anslutna till
elnätet.

Observera! Om tidspotenciometern har ställts in i position 1 min., ska fläkten vid anslutning till
elnätet aktiveras för några sekunder.

303794
6 st
C100204

Datablad

Anslutning typ:
Cirkulär
Spänning Volt:
230
Anslutning mm:
125
Färg:
Vit
Vikt (kg):
0.54
Effekt (W):
16
Varvtal (r.p.m.):
2360
Ljudtrycksnivå, 3m dB(A):
36
Luftflöde l/s Max:
42
Frekvens (Hz):
50
ARG
VENT

Särskilda referenser