TK 315-250 Anslutningslåda Tilluft

Kanalanslutning: 200mm

Tilluftsdon anslutning: 315mm

TK innehåller mätslangar och injusteringsspjäll

305544
2 st
A9-101, P3-3-02

TK 315-250 Anslutningslåda Tilluft

Kanalanslutning: 250mm

Tilluftsdon anslutning: 315mm

TK innehåller mätslangar och injusteringsspjäll

305544
2 st
A9-101, P3-3-02

Datablad

Anslutning mm:
250
Vikt (kg):
10.3
ARG
SAK

Särskilda referenser