TK 125-100 Anslutningslåda Tilluft

Kanalanslutning: 100mm

Tilluftsdon anslutning: 125mm

TK innehåller mätslangar och injusteringsspjäll

305541
1 st
DIR

TK 125-100 Anslutningslåda Tilluft

Kanalanslutning: 100mm

Tilluftsdon anslutning: 125mm

TK innehåller mätslangar och injusteringsspjäll

305541
1 st
DIR

Datablad

Anslutning mm:
100
Vikt (kg):
2.7
ARG
SAK

Särskilda referenser