Wood’s Airmaster WOZ 3000

Via den digitala displayen på Wood’s Airmaster kan den avgivna ozonmängden enkelt ställas in mellan 0 och 100 %. Med timern styr du när maskinen ska vara påslagen. Lätthanterlig och bärbar enhet som också går att montera på väggen med nyckelhålslösning.

310890
0 st

Wood’s Airmaster WOZ3000

Med keramplatta. 

Det svensktillverkade luktsaneringsaggregatet – tar effektivt bort obehagliga lukter överallt!

Luktar det illa efter te x brand eller vattenskada?
Då behöver du Wood’s Airmaster luktsaneringsaggregat, som snabbt och effektivt tar bort obehaglig lukt i från brand, vattenskador, fukt, mögel, avlopp – överallt där du vill återställa en frisk och fräsch miljö i mer krävande utrymmen i första hand för professionellt bruk.

EN SVENSK PRODUKT
Wood’s Airmaster är byggd i Sverige i rostfritt svenskt stål, för att tåla tuffa driftförhållanden år efter år. Wood’s Airmaster 3000 är bärbar och används vid professionell luktsanering efter brand och vattenskador.

SMIDIG DIGITAL STYRNING MED TIMER
Via den digitala displayen på Wood’s Airmaster kan den avgivna ozonmängden enkelt ställas in mellan 0 och 100 %. Med timern styr du när maskinen ska vara påslagen. Lätthanterlig och bärbar enhet som också går att montera på väggen med nyckelhålslösning.

SKÖTSEL
Keramplattan som alstrar ozonet bör bytas minst 1 gång per år. Förfiltret som skyddar maskinen byts vid behov.

Via USB-porten på baksidan kan en ozonmätare anslutas.

VIKTIGT! Lokalisera och åtgärda det som orsakar luftproblemet innan luktsanering, annars återkommer lukten. Ozon
är skadligt att andas in och ozonaggregat ska därför användas med försiktighet och ej under längre tid där människor
eller djur vistas.
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.

Ozonproduktion 3000 mg/timme
Fläktkapacitet 116 m3/timme

 

310890
0 st

Datablad

Färg:
Rostfri
Effekt (W):
45
ARG
AGG

Särskilda referenser