Vi har flyttat till Västberga Allé 60

Klimatgrossisten den nya ventilationsgrossisten på Västberga allé 60

2.jpg

Klimatgrossisten vill vara kundernas första val, därför kommer vi mäta kundnöjdhet i en årlig NKI-undersökning. För 2019 är NKI-målet satt till index 63. Engagerade och inkluderande medarbetare är en framgångsfaktor för att Klimatgrossisten ska nå verksamhetsmålen. Mångfald bland medarbetarna när det gäller såväl ålder som könstillhörighet och etnicitet är viktigt för att skapa en inkluderande arbetsmiljö.

Klimatgrossisten kommer även fortsättningsvis mäta medarbetarnas nöjdhet.

För 2020 är NMI-målet index 70.

En hel del har gjorts, men som för alla organisationer som vill framåt ligger de största utmaningarna framför oss. 

Vi jobbar just nu med den nyaste tekniken för att få en så effektiv organisation som möjligt, det i sin tur kommer att avspeglas i bättre leveranser, kortare ledtider och bättre hantering av våra kunders behov. Vi återinvesterar i kvalitativa lösningar internt för att ni hela tiden ska kunna känna en trygghet att jobba med oss på Klimatgrossisten.

Vi har varit runt i hela världen, i San Diego har vår medarbetare Jannis gjort ett gediget arbete för att utveckla bolaget vidare, även mellaneuropa och Kina har vi varit på studiebesök till. Vi har handplockat vårt sortiment och vi hoppas det ska kännas i den hållbarheten vi erbjuder. Vi är inte billigast men vi eftersträvar att vara absolut bäst, i slutänden ska ni som kunder spara både tid och pengar på att jobba med oss på Klimatgrossisten.

3.jpg

Arbetat med klimatprodukter i över 10 år

Att jobba med klimatprodukter är lite speciellt, det är väldigt få personer som kan och förstår sig på lösningarna och vad man ska välja för diverse ändamål. Vårt jobb handlar därför mycket om utbildning och support.

Det är så vi har lagt upp hela vår affär, vi vill vara bäst i klassen och kunna svara på alla inkommande frågor med hög precision och kunskap. Det ska vara rätt produkt till rätt företag, även kringutrustningen är viktig, det finns varierande kvalitet och ibland köper företag fantastiska produkter men satsar på dålig kringutrustning som också blir flaskhalsen i hela uppsättningen. Det är något vi försöker hjälpa våra kunder med, det kan ibland vara bättre att köpa en lite dyrare produkt för att man både kort och långsiktigt spar mer på att saker och ting håller bättre.

Man får inte glömma att klimatprodukter ska ha väldigt lång hållbarhet, det är i många fall engångsinstallationer som sedan håller i 10-talet till 20-talet år. Fråga oss därför om vår rekommendation, berätta om ert bygge, ert behov och vilket ändamål produkterna har så kommer vi kunna skräddarsy helt perfekta lösningar med vår erfarenhet.

4.jpg

Visste du att vi har vår egna projekteringsavdelning?

Projektering av hus, både små och stora innebär ofta mycket research. Vi på klimatgrossisten hjälper er!

Vi kan projektera, små och stora husbyggen och självklart också större lokal/fastighetsprojekt.

Du måste börja med att ansöka om bygglov och detta är oftast klart inom 10 veckor, lyckas du inte skicka in alla handlingar blir det upp till ytterligare 10 veckors väntetid. Priset varierar på hur stort huset/projektet är och om det finns framtagna handlingar för t.ex. detaljplan. Avståndet till grannarna är också oerhört viktigt, bygger du närmare än 4,5 meter ifrån en närliggande tomt så måste det begäras in ett godkännande ifrån stadsbyggnadsnämnden, denna process tar ofta tid också.

När bygglov ska sökas krävs följande handlingar

  • Huvudritningar med plan och fasader
  • Sektionsritning
  • Situationsplan
  • Tekniska Beskrivningar
  • Anmälan om ansvarig byggledare.
  • Konstruktionsritningar
  • Vatten och avloppsritningar

Det är således väldigt mycket att tänka på för att få till en bra projektering och det behövs oftast expertkompetens för att göra allting korrekt. Risken finns att det blir oerhört dyrt under tiden processen pågår om allt detta inte är på plats på en gång!