Radonsug RS 400 Corroventa
Radonsug RS 400 Corroventa
Radonsug RS 400 Corroventa
Radonsug RS 400 Corroventa
 • Radonsug RS 400 Corroventa
 • Radonsug RS 400 Corroventa
 • Radonsug RS 400 Corroventa

Radonsug RS 400 Corroventa

 • Mycket kraftfull och effektiv mot markradon
 • Lämplig för enfamiljshus eller mindre fastigheter med porösa markförhållanden
 • Utrustad med 6 sughål
 • Kan kopplas samman med 6 m rör på trycksidan och 30 m rör på sugsidan
 • Undertryck under plastning: 40 m dräneringsslang på sugsida och 6 m rör på trycksida
 • Extremt tystgående
306433
0 st

RADONSUG RS 400


Radonsug RS 400 sanerar bort radon mycket effektivt, med en steglöst reglerbar friblåsande luftmängd på 50-370 m3/h. Den är utvecklad för radonsanering av hus med platta på mark eller källare/suterräng som ligger på porösa underlag.

Till skillnad från traditionella radonsugar är fläktmotorn i en RS400 av typen EC-fläkt som gör radonsugen mycket energieffektiv. RS 400 är också lämplig för att undertrycksventilera uppreglade golv, tack vare att den är tystgående, energieffektiv och har steglös varvtalsreglering.

NÅGRA FÖRDELAR MED RADONSUG RS 400:
 • Mycket kraftfull och effektiv mot markradon
 • Lämplig för enfamiljshus eller mindre fastigheter med porösa markförhållanden
 • Utrustad med 6 sughål
 • Kan kopplas samman med 6 m rör på trycksidan och 30 m rör på sugsidan
 • Undertryck under plastning: 40 m dräneringsslang på sugsida och 6 m rör på trycksida
 • Extremt tystgående
306433
0 st

Datablad

ARG
FAP

Särskilda referenser